Изготовить своими руками поливалку для

Изготовить своими руками поливалку для
Изготовить своими руками поливалку для

Изготовить своими руками поливалку для

���� �������� � ��� ���� �������, �� ����� ����� �� �� ����� ���������� � ���� �������������.���� ��� ������� ��� ��������, �������� �������� �� �������������� ����� ���� � ������� � ��� �� ������ ������� ��� �� ����������� ��������� ����, �� � ��������� ���� ������.�� �������, ��� ��������������� ������������ �����-�� ���������� ��������������, �������, � ���� ��, ������ � ��������.������� ��������������� ������ ����� ���� ������ �������, ������������� � ���������, � ������� �� ������ ������ ������ ������ ���������� ���������.� ���� ������ �� ��������� ���, ��� ���������� ������� ������ �� ����, �� �������� � ������ �����������. �� ����� ���� � ��������� ������� � ���������� ������ ��������.���� ��� ������ ��� ������� ����� ���������� �� ����� ��� ������ ������ �����������. ������ ����� ��� ���� ������ ������.�������� ���, ��� ������ ������� �������� ��� ����.������� ���������, ��� ������� �����: http://rusfermer.net/postrojki/hozyajstvennye-postrojki/vspomogatelnye-sooruzheniya/stroim-saraj-dlya-dachi-svoimi-rukami-bystro-i-nedorogo.html

��� ��������� �������� �������� �� ����?

����� ������������ �� ������ �������� �� ����� �������:

 • ����� ������� � ��������� ������� ������ ���� ���������������. �� �� ������ �������� �� �������� ������� ��� �� ����, ���� �� ���� �� ����� ������ �������. ���� ����������� ������ ��������� ���� �����;������� ��������� ����� ����� �� ��������, ��� �������� ����� �� ��������! ������ ���� ����� ������� ����� ������������ ��������� �����. ��������� ��������� ����� �����: �������� � ��� ����� �� ���� �����������. ���� �������, � ����������� ��������� ��������� ���������;�������� �������� ���������� �� �� ����� ����������. ����������, ����� ����� ��� ��������, ����� ������ ��� ����� � ����� �����, ������������ ������. �������, ���� ��� ������, �� ������ �������� ������ ���� �����, �� �������. ����� ����, �� ����� ����, ����� ����� ����������;��� ����, ����� ������, ��� ��������� �������� ��������, ���������� ��� ��� ���� �������. ��������, ��������� ��������� ������ ��������� ���� �� ������.

����� ������ ������� ������?

�� ��������� ������� � ������������� ��������� ������: ������ � �������. ���, �������, ������ � ������������� � �� ������� ������, �� ��� ������ �� ������ ������!�������� ����� (� ��� ������ �� ������) �� �������, �� ������� ���� ������� � ���.

� ���� ����������, ������� ���� ������ �� ����� ������ ���������, �� ������� ������� ����� �����.�����: ����� � ����� ����� ���� ������ ���������, ��������, ��� �� ������ ����� ����������.���? ����� ��������� � ������� ��������������� ������.

�� �� ����� ������������� ��, ������� ������� ������������ ������. �������������� �� ���, ������� �������� ����������-�������. ���, � ���������:

 1. ��������� ����� � �������������� ����.��������� ����� � �������������� ����������� �������.

��������� ����� � ������� ������ �������, ��� ������� ���� �������� ����������, �� ����������� �������� � ����������� �����.

���� ����� ��������� ����� ������������ ��������� ���� ��������������� ��� ��������. �� ����� ������, ��� ����� �� �������� �����: ��� ����� ���������� ��� ��� �� �������� �������.

��� ������������ ���������� ������ � �������������� ����, ����������� �������: ��������� � �����, ���� ������� � ��������� ������ ����, �������� (��������, ����������� ����� ����������� ���������).��� ������� �������� ���������� ������ ����� ������ �� ���������: ����� ���� ��������� ����������� �������.������ ���� ���������� � ���������� - �������� ������� ������� ������ ������!����������� ������� ������: http://rusfermer.net/sad/yagodnyj-sad/posadka-yagod/aromatnaya-malina-vybor-sortov-i-osobennosti-vyrashhivaniya.html

����� ������� �����?

������ ���� ������� ������ ������������ ��������� ������, � ������ � ������������?��� ������� �� ���� ������ �������, �� ������������ ������, �� ���������� ������� � �� ����, ��� �� �����������.���������� ����� �������� ������ ��� ���������, ������� ������������ ����������� �����. ����� ����, ������������ ����� ������� ������ ������ ������ �� ��������� �������.���� � ��� ������ �������, ������� ����� � �� ��������� ����� ������ �������� �������, �� ������� ������� � ��� ���!����� ������� ��������� ���������� ������ ���������, ��� ���� ������ ����������� �����������, � �������� � �������� ���� �� �����. ����� ����, �� ������� ������ ���� ����� ��� ������� ����� � ����������.

������� ������ �� ���� ������ ������

�� ������ ������� ������� ���������� ������ ������ ������? �� �������, � ���� ��� ������ ��������. � ���� ������ �� ������������� ������ �� ������� ������ �������, ������� ������ �������������� ������� ������.

���������� ���� ������� ������ � ���

��������� ������� ������ � �������������� ����

 • ��������� ��� ���������� � �������� ���� (1,5-2 � ��� ������������ �����);�������, ������� �����;��������� ������ ���� (10-15 ��), � ����������� �� ���������� ������;�������� ����������� ����� ����������� ���������� (��������);�������� ��� ������ ����.

������� � ������: �������� ����� ������ �� ������, ����� �������� ������ ����� �� �� �������. � ���������� � ����� ������������ ������� ����� � ����������, ���, ����� ��� ������ ��������������� �������. ����� ������������� ������� ���� ��� �����/����.

����������� �������� �������� ���-����� (������������� ���������� ����), ��� �������, ��������� � �� ������ ������� ����������. ���-����� �������� � �������� ������� ����� ����� ������� ������. ������ ����� ��� ������ ����� �������� �������������� � ��� �������� ��������� � ���� �� ������ �������.

��� ������� ������� ���������� ��� ���� ������ ������ / How to make a turn-key system unit modding

������ ����� ��������� � ������� ������ � ������� ��������� ��������, �������������� ���������� � ��� ��������������� ���������� �����.��������� ����� ������� ����������� �������. � ������ ����� ���������� ��������� ��������� �������, � ������� ����� ��������� �������� ��������� �������.������� ������ ���� ������� ��������������� ����� ����� ��������, ������, ������� �������� � ������� � ���������. � �������� ������� ������ ������ ����� �������� ��������.����� ������������� ����� ������� ������ ������� �������� � ���������� ���� ������ �����: ��� ��� ����� ����� ������, ���� � ����� ������� ����������. ���� �� �������� �����, ���������� ��������� ���.��� ������ �������� � �������, ������� ������� �� ������: http://rusfermer.net/forlady/konservy/sushka/kak-sushit-shipovnik-pravila-sushki-i-hraneniya-retsepty.html

��������� ������� ������ � �������������� ����������� �������

���������� ������� �� ������� ������� ������� � ������������, �� ��� ��? ���� ���, �� ��� ����� ��� �����. ��� �� ������������ ��� ����������� ������ ��������� ����������� ������� ��� ���.������� �������� ���� ������� �� ��� ��������� ������: � ������� �������� ���������, ����� �� ������� �������� ��� ��������.������ � � ����� ������� ������� ���� ��� ��������:

��� ������� ��������� ��� ������� ������ ������
 1. ����������� �������. ��� ������� �������� ���������� ��������� � ��������, 2 ���������� ����� �� ����� ��������������� �����, ���� ����� ���� � �����������. �� ��������� �������� ����������� ������� � �����, �������������� �������� � ��� ��������� ��� ���. ������ ����� ��������� ����. ������� �� ���, ����� ����� ���� ���������� �������, � ���� �� ��������� �������.��������� ������� ��� ���������� ������. �������� ��� � ������� (����� �������� � ����� ������� ����), �������� ���������. �������� ��������� ����� �� ����� ������� (��� ������� ����� - ��� ������ ���������. 4 � ��������). ��������� ������� �� 15 �� � ����� ����� ����� �������. ������� � ������� ����. ������ ��� ����� ���������� ������������� ����� ������� � ������ ����� ��������. ������ ������� ������ ������� �� 2-4 ��� � ����������� �� ������ ������.

���� ���� �� ������� � ��������� ����, �� � ��������� ���������� ��������� ������� ������ ������ ������.��� ����������� ��������: ��������� ����������, ������� ����� ������ � ����� ������������������ ��������, ������� ���������� ���� �������� ���������� ������� ���� � ������� ��������! �� �������, � ��� ��� ���������!

��������, ������ �������!

����������� ������? �������������� �� ���������� ����� �� RSS, ��� ������� �� ������������ � ��������, ��������������, Facebook, Google Plus ��� Twitter. �������������� �� ���������� �� E-Mail: ���������� �������!

���������� �� ���� ������ ���� ������� � ������� ���������� ���� � ������� ������ � ������ �����. �������!

1 ����������� ������ �������������� ����� ���� � �������

 1. Artem
 • ��� ������� ����������� ��� ������ ������� ������ ������

������

 • 5
 • ����������:2958

������� �� ����������� �� ���� �������, ������ ������ ��������� ������� ������. � ���� ������ ������� ������� ����� ���������� ���������� ����� �������. �������� ������ ����������� � ���, ��� ��������� ��������� �� ������� ���� � �������� ����������� ���.

������ ����� ������� ���� ������ �����.

��� ���� ����� � ������?

������� �������� ����������� �� �������� �������� �������� ����� �� ����������� ��� ������������ ��������. ��� ����� ����� ��� �������� ����� �������. ������� ����������� ����������� ����� ��� ������ �������.

��� ����������� ������ ���������� ���������� ������������ �������. � �������� ������������ ����������� ��� ������ �������. ���� ���������� ������ ����� ���������� ��������������.

��������

���� � ��������� ������� ���������, ���������� ��������.

 1. ��� ������ ���� �� ������� (� ����, �� ������, � ��������) ��������� �����������.� ������ ������ ������ �������. ����� ����������� ���������� �������������� �����������.����������� ����������� ��������������� ����� � ����������. �� ������� ���� ������������ ������������ �������� ��� ��������� � ������� ���������� �����.

������� ������ �� ������������ ����� ����� ������������:

 • ����� �������, ���������� ������ ������, �������� ��������. ������������ ����� ��� ��������, ��� �� ������ ������ ����������� (��������, ����������� �������).���� ��������� ������ � ������ ��������, ��� ����������� ������������ �� �� ���������.������ ��� ������ �����������, ��� � ���� ����� �����.���� ��������� ���������� �������� ���������. �������, ���������� �� ������������ ������ ���������� �� �������, ����� ����� ���������.

����������� ��� ������ ������� ������ ������ ����� ������� ���������� �����:

 • �� ����������� �������.������������� ������� � ���������� ������������� ������������.

����� � ������� ����������� �������

���� �� ����� ������� - ����������� ��� ������ ������� �� ����������� �������. ����� ���������� ���� ������� - 2-2,5 �����. ������� ���� ������ �������.

����� ������� ����� �� � ����������� � ������ ���� (�������� ������ ��� ������).����� ����� ������������ ������� ����������� �����. �������� ������� ����� � ����� ������ ����� � ����������� � ������� ���� ������� ���������.

���������� ����� ������� �� 5 ��������� � ��� ����. ����� ����� �������� �� ����� � 5 �� � ������ �������� � ���������.��� ���������� ������ � �������� ������������ ����������. �� ������ ����������� ��������� �� �������� �����������.

��� ������� ��������� ��� ������� ������ ������ � �������� ��������

��������� ����������� ����, ��������� ���������� � ������. ������� �������� ����� � ����������, ������� ��������� �����. ����� �������, ��� ������� ����� ����������� ����������� ���������.

������� �� �������

 • ������ ��� �������� ����������� �� ���� ������������ ������.����������� �����������.�������� � �������������� ��������: ��������, �����, ��������.������� ��� ����.��������� ��� ������� ��� ����.
 1. ������ ������������ ����� ������ � ����� � ����������. � ����� ������� ������ ��������.� ������� ��������� ��������� ������ � ������������� �������� ����������, ������� ��������� � �������� ��� ����.���� ������� ��� ���� ������ ��������������� �� ������ �� ����� 2 ������ ��� ������� ����� (����� ����������� ������ ��������). ������ ���������� ������ �����. ��� ������� �� ����������, ���������� ����������.�� ���� ����� ���� � ������� �������� ����� ��� ���������, ������� ����� ��������� ���������� ����� ��� ���������. � ��� ��������� ��������� �����������.

�� ������� ����������� ��� ������ ������ ������.

������������� ������� ������

�� ������� ����� ������������ �������������� ������� ��� ������. � ��������� ��������� ������������� ������������� � ����, ��������� ���� ������� ������� ������ ������ ��������. ��� ������������ ��������������� ������ ���������� ��������� ���������� ��������.

����� �������� ����������, ������ - ���������� ������ ������.

 • ����������� ����������� (����������������). ������� ��������� ������������ �������, ���� � ����� ������� �������� - � �������������������� (������ ��� ������).�����, �������������� ���� � �������. ���� ����� ����� ����������� � �������� ���� �����������. �� ������ ����� ���������� ��������.�����-���������� � �������� ������ ��� ���������� ����, ������ �� �������� ����.�������, �������� ��������, ������������ ��������, �������� � �. �.��� ����������� ���������� ������ ������� �� ������ �� ������� ����� ���������� ������������ ������.

����� ��� ��� ������� ������ ������ ����������� ��� ������ �������, ������������� ���������� ����� ������������ ��������� ������� �� �������, ����� ���������� ����� ������ � ��������� ����. ��� �������� ��������� ��������� ������.

�������� �����

������ ������� ������� - ���������� ���������������� ���� � ��������� ������������ �������������� (����������) ����. ����������� ��� ������ ������ ����� ������� ���.� ���� ��������� ���������� ��� ����� ������������� ����������� ���� ���, ����� ��������������� ���� ���������� ��� ��� �������.

��� ������� ��������� ��� ������� ������ ������

������� ���������� ������� �� �������� ��� ������ ���� � �� ����������� ���������������. ����� �� ������� 40-50 �� ���������� �������������� �������.

����������� ������������ ��������� �� ����������� � ������������ ������������ ��� ����, ����� ������������� ��������� ������ ������ ����.���� ��� ����������� ������ �� �������� �������, �� ������� ���������� ��������������� ���� ��� �������� ������. �� ���� ������� - ������������ ����������� ��� ������ "������� ������".

����� ������� ���������� �� ���������� ������� ������, ������, ����� � �����. ����������� ��� � �������� ������ � ����� ��������������� � ����� �����. ����� ����, � ������ ����� ����������� ����� ������.����� ����� ���������� � ������� ������� ����������, � ����� ������� � �������������� �� ���� �������.

 1. ����� ������� ������� ������ ������ ������

��� ����, ��� �������� � ������� ���� ��������, ������������ �� ������ �������� ��������� � ���������� ������, �� � ���� �� �������� ��������. ������ ����, ��� ������� ���, ����� ����� �� ����������� � ������������� �������������� ���� � ����� �� ����� � ������?

���, ��� ����������, � �������� ����� ������� � ����. ������ �����, ��������� �������� ������ ��������� ������� ������ ������� ������ ������.

������ ����� ���� ������� ������ �������?

����� ��� �� ���� �� ����������� � �� �����������, �� � ��������� ��� ������� ��������� ��� ���� �� �������, ��� ��� ���� ����� ��� �������� ���� ������ �������:

��� ������� ��������� ��� ������� ������ ������
 • ����������;��������� �����;��������������� �����.

���������� ��������� �����, ����� �� ���������� �� ������� ��� �������. ��� ��� �� ����� ������ ������������ ����������� ������� ���������� ������ ������, ������ ��� ����������� ��������� ������ �������� ��������������� ������ ������ �������, ������� ����� ������� ���������������, ������ ���, �� ����������� ������� �� �������, ������� � ����������������.���� �� ��� ����� ������������ � ������� ��������, �������� � ��������, ����� ����������� ����� ��������� ����� ��� ������� �������������.

� �����, ������� ���������� ������ ����������������� ���������� ������ ���������� ��� ������� ��������. ������ ��� ����, ����� � �������, ���������� �������� ����������������� �������� �� �� ���� �������, ��� ����� ����� �������-������� �����, �� ����, � ����� ����� ����. ���� ��� � �� ��� �������������.�� � ���� ���� ��� � ����������� ����� ���������, ����� ����� ���������������� ������, ����������� ���� ��� �������� ������� - �������� ������ ���, ��� ��� �����.�������� �� �������� ���������������� � ������������ ������������� ������ ���������� ��������, �������� ��� �� ����� ����� ����� �������� ������������ � ���� � ����� ������� � ���, ��� �������� ������� ������ ������ ������.

��� ������� ������� ���������� ������ ��������������?

��� � ����� �������������, �������� ������� �������� ������� �������� ����� � �������� ������������ ������������. ����, ��������� ���� ������� ������� � ���������� ����������� � ������ ���� (������ ��� ��������).

�����, ���������� ���� ���������� �������� �������������, �������� ��������, ������� � ��������� ���������, � ����� ���������, �� ������� ��������� ��� �������. � �������, ���� ������� ����-���������� �����, ������, ����� ������ ����������� �������������, � ������ - ��� �������.

�� ���������, ��� ������� ������ �������, ��������� ������ ������, ����� ��������������� ������������� ���������� � ������������. �������, ���������� �������� ��� ����������������� �����, � �����, ���������� ���������� ��������������� ��������� (������������, �������������), � ��� �����, �������� � ������.

��������� �� �������

�����, �� �������� �������� � ���� ������������� ������������ � �������� ������, �������� �� ������ �� ������ ������������. ����������, �� ����� ����� �������� �������� ��������� ����� ������� ������.

����� ��������� ��������� �������������� �����������, ����� ����� ������������ ����������� �������. ��-������, ��� ������� �������, � ��-������, �����, ��� ������������� �������.

��������, ����� ����� �� ����� �������� � �������, �� � ������ ������������ ���������� ��������� � �� ���������� ���������, ��� ����������� �������� �� ���� ������. ������� �������� ������ ����.

���� �� ����� ������� ���������� �����������, ����� ����� ���������� �������� ����� ��������� ����������� ������� �� �������� ��� ���� �������� ����������. ������ �� ������ ����� ��������� ��������, ������� ������������ ����������� ����������� ������� � ��������� ���������.�������, ��� ������ ������� ������ ������ ������ ������� ��������� ������ ����� ������������ �������� ������, ����� � ���� �������� ��� �� �������.

����� ������� ������� ������ ������ ������

 1. ������������� ��� ������� ���������� ������.��������� ����� ����� ������� � ������� �� ��� ������ � ��������� ��������, ������� ��������� � ��������.

  ������� ����� ���������� �������������, ��������� �������, ��������� ���������, �����, ��� ����� �������� ��������.�������� ����� ���������� ����. ��� �����������, ����� ����� �������������� �����������, ������������, �������� � �����. � �������� ����������� ������������ �����-��������� ��� �������, ������� ��������������� ������������� � �����������.������� �������� ����� � ��� ������������.����� �������� ����������� ������������� �����. ��� �������, ����� ������ � �� �������. �� ������������� ��������� ��� ����, ��� �� ��� ����� �������� ������������ ��������� ��� �����������.����� � ������ ���� ���������� ��������������� �� �����, ���� ����������� �� �����, ���� ���������� � �����. ��� ������������� ������������ ������������ ������� � �������� ��������.����������� ������������� �������� ������� ������� ����, ��������� ���� ����������� ��������� � ������� ����� �����������.��� ������ ������������������ ������� ������ ������� ����� ������������ ������������� ����������� � ����������� ���������.

����� �������������� ������� ���������� ������.������� ���������� ������ ����������� �������� ������, � ���� �� ��� �� ������� �������� �������� � ������������ ������ ��������. ���������� ��� �������� �������� � ��������� ������:

 • ����������� ����� � �����������, ������� ����������� �� ���������� ���������� ���� �� �����;���������� �����, ���������� ���������.

������ ������� ���������� ������ ������ ������������� ������ ����� �������������� ������������ �������.�����. ������ ����� ����� ������������, � ����� ����������� ����� ������������� �������� ���������� �����. ����� ��� ������ ���� ����� ������� � ��������.

��������� � ����������

������ � ����������� �������

� �������� ���������� ���� ������������ ���������� �������������� �����, ������� ������� ���������� ����� 40 ��. ����� ����� ���������� ���������� �������.���������� - ������ ������������ �������������� ��������� �������, ���������� �� ���������� ��������� � ����������� ������.

 1. ����� � ������� ��������� �������� �� �����, ��� ��� �� ����� ������ ����� ��� ������ ������������ �����. ���� ��� ����� �������� ��������, ����� ����� ��������� ��������������� �����.����� ���� ��� ����������� ���� ���� ������� � ���������� ����������� �� �����, ����� �������� ����� � ������ ����� � ������� �� � ������� ��������. ������ ����� ����� ����� ������������ � ����������� ����� ����.���� ��������� �� ������� ������ �� ������������, ����� �������� �� ��������� �� ����� 14 �� �� ���������� ����������, ������ ���������� ����� ������.

� ��������� �� ����� ��������� ����������� �����. � �� ������� ����� �������������� �������� ���� �� ������������ ������� ������ �������. ��� ����� ���������� ������� ��� ������� ������ �����.

�������� ��� ���������� �������� ��������� �����������, ��������� �������� �� ����� �������������� ������� ��� ������ ��� ����������� �����.��� �������� �������� ������ � ��������� � �������� ����������� � ����������� ����� ������������ ���������������� �����, ��� ��� ��� ������� � ������ � �� ����� ������.

 1. ��� ������ �� ���������� ����� ����� ������� ��� ���������: �� ���� ��������� ����� ���������� � ������� ������� ����, � ��� ������ ������ ���� ��������� � ������ �������. �� ������� ������ ��������������� �������� �����������.����� �������� ����� � ���������� ���� ����� ������ ��������� ����������, ������� �������� ����������� ��� ���������� ����������� �� �����������, ����� ����� ����� ������� ��������� ����� �� ����.

�������������� ������� ������ �� ������� ��������� ��� �� ������� ������ ������� ���� � ������ ��������.�� ���� ��� ��������� �������� ������, ������ ����� �� ���������. ��������� ����� ��������� � ������������, ��� ���� ����������� ����� ��� ���������� �� ������.

����� ���������� ��������� ����������. ��� ������� �������� ������ � ������������.����� �� ���� ������� � �������, ���������� ��������� ������, ����� ��������� �� ����� � �������������� ��������.

��� ���������� �������� �������� � ���������� ������ ���� ����� �����������.�� �� �� ������ ������� ���� ������������� ����������, � �������� ����� ���������� ������� ������ �������. ��� ����� ����� ����������� ����� ������� � �������������� ����������� �������. ������� � ����� ����� ���������� �� ���������� ��������� �� ������ �� ����� ������ �����, ����� ���� ������ ��� ������� ������.

������� ������ �����������, ����� �� ���� �� �������� ��������� ����.����� ����� ����� ������ ������������ ����� ���������� ������. ����, ������������ � �������, ������ ���� ����������� ���������. ����� ����� ������� ���� � ��������� ����� ��� �������.

��������� � ����������

������������ �� ������� � ����������� ������������� ������� �������� �������

 1. ������� ������ �������������� ��������������� �� ����������, ��� ��� ��� �� ����� ����������, �������. ��� ������������� ������ ��������� ����������� ������� ����� �� ��� ������.����� ������ �������� ���������� ������� ��� ����� ��������� �����.������ ����� ��������� ��������� � ������. ��������� �������� ����������� ����������� ������ ������� ��� � ������.���� � ���������� ���� ����� ����������� ���������, ���������� ������������ ������ ������ � ��������������� ���������. � ��������� ������ �������� ����� ����������.����� ������������� ��������� ��� ������� ����� ������� ��������� ����� � ������� ���������� �����. ��� ��������� ���������� ��� ����, ����� ��� ������� ������ ���������� �� �������� ���������. ��� ������ ���������� ������ ��������� ���������� ���������.

����� ��� ��� ������ ������� ������ �� ����, ��� ������ ����� ������ ������� �����, ����� ��������� ��������, �������� � ������ � ���������.

����������� ��������Изготовить своими руками поливалку для

Изготовить своими руками поливалку для

Изготовить своими руками поливалку для

Изготовить своими руками поливалку для

Изготовить своими руками поливалку для

Изготовить своими руками поливалку для